Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2014

mrsPerfect
9879 6a78 390
Reposted fromverdantforce verdantforce vialetshavesex letshavesex

January 22 2014

mrsPerfect
8700 b6f8 390
Reposted fromsiostsenica siostsenica vianimfomanka nimfomanka
mrsPerfect
6079 6f80 390
Reposted fromdecepcion decepcion vianimfomanka nimfomanka
mrsPerfect
Reposted frominpassing inpassing vianimfomanka nimfomanka

January 18 2014

mrsPerfect
mrsPerfect
Reposted fromskrzacik skrzacik viateatime teatime
mrsPerfect
3094 c115 390
Reposted frommikouai mikouai viateatime teatime
mrsPerfect
Zimne dłonie. To przypadłość ludzi nerwowych i bardzo wrażliwych, neurotyków.
— not bad
Reposted fromlucia lucia viateatime teatime
mrsPerfect
Dzisiejsze pokolenie ma mocne głowy i zimne serca.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromMissMurder MissMurder viaunhappys unhappys
INSTALOVE
Reposted fromweheartit weheartit viaunhappys unhappys
mrsPerfect
Długie pieszczoty, szybkie numerki
— taka sytuacja
Reposted frombeltane beltane vialetshavesex letshavesex
mrsPerfect
8163 e197 390
Reposted frommissbrodka missbrodka vialetshavesex letshavesex
mrsPerfect
7146 5d56 390
Reposted fromhigh-hope high-hope
9838 497f 390
Reposted frommacaronimarriage macaronimarriage viaPjbbbv Pjbbbv

January 16 2014

mrsPerfect
9248 c1e0 390
Reposted fromperelin perelin viacrazyinlove crazyinlove
mrsPerfect
dziś, wracam do Ciebie i już jestem w drodze,
więc, zostaw wszystko i przyjdź na dworzec.
— małpa
mrsPerfect
8726 118d 390
mrsPerfect
mrsPerfect
Chciałbym abyś wiedziała, że kocham Cię nawet gdy nie stoisz przede mną naga.
Tone Tortello | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viacrazyinlove crazyinlove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl